Pokličite 080 2772

 

Nesreča na javnih površinah

Za uspešno izpeljavo celotnega odškodninskega zahtevka potrebujemo:

  • Podatek katera policijaska postaja je nezgodo obravnavala oz. policijski zapisnik
  • opis nezgode, to pomeni KJE, KAKO, in KDAJ je prišlo do nezgode
  • izjave prič in fotografije kraja nezgode
  • vso dokumentacijo v zvezi s poškodbami in zdravljenjem (poškodbeni list oz. Izvide iz urgence, travmatoloških ambulant, izkaznica za fizioterapijo, ostala dokumentacija v zvezi z zdravljenjem in rehabilitacijo (potrdila oebnega zdravnika, o tem kako je zdravljenje potekalo, kopijo kartoteke...))
  • morebitna dokazila o bolniškem staležu(potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela ali odločbo ZZZS)
  • Kakršnakoli dokazila o nižji plači zaradi odsotnosti od dela (potrdilo delodajalca o višini izgulbljenega dohodka zaradi bolniškega staleža ali pa plačilne liste za 3 mesece pred in po odstnosti.
  • vsa dokazila okakršnihkoli  izgubah dohodka zaradi odsotnosti od dela (dnevnice, nagrade, računi,..)
  • vsa dokazila (račun, fotografije uničene stvari,...) o morebitni materialni škodi, ki vam je nastala (uničena obleka, mobitel, osebni računalnik,...);
  • vsa dokazila o oškodovanju na na drugih življenskih  področjih (šport, študij, hobi, glasba, ipd.) - kot dokazilo šteje potrdilo ustanove, kjer ste dejavnost izvajali;
  • kakršekoli morebitne police nezgodnega zavarovanja ali pa vsaj podatke o zavarovalnici, kjer ste nezgodno zavarovani in tudi št. zavarovalne police;

Za vas uredimo hitro, zanesljivo in pošteno izplačilo odškodnine.

Postopek je do izplačila odškodnine za vas povsem brezplačen!

Velikokrat ste zaradi posledic nezgode upravičeni do izplačila denarne odškodnine. Zato je pomembno kako postopate v primeru nezgode. To lahko vpliva na višino odškodnine, zato nas v takšnih primerih nemudoma kontaktirajte za brezplačno svetovanje. Za vas smo dosegljivi 24 ur na dan na brezplačno številko 080 2772 ali e-mail odskodninska@gmail.com.