Pokličite 080 2772

 

Prijava poškodbe pri delu

Ali veste, da vam v primeru poškodbe na delovnem mestu odškodnine ne izplača delodajalec iz svojih sredstev, temveč zavarovalnica, pri kateri ima podjetje sklenjeno zavarovanje odgovornosti?

Poškodba pri delu

 

Zakaj naj se prijava poškodbe pri delu sploh naredi?

 • Glavni razlog je, da se lahko zgodi, da zavarovalnica zavrne izplačilo odškodnine, če prijava poškodbe pri delu ni narejena, pa četudi ima podjetje zavarovano odgovornost in četudi imate sami sklenjeno nezgodno zavarovanje.
 • Drugi razlog je v tem, da je prijava poškodbe pri delu dokazilo, da se vam je poškodba dejansko pripetila na delovnem mestu, kar vpliva tudi na višino izplačila nadomestila za čas, ko ste odsotni z dela zaradi poškodbe.

 

Želite odškodninski zahtevek urediti hitro in učinkovito?

Pokličite nas na brezplačno številko 080 2772

Odgovorili smo tudi na najpogostejša vprašanja, do katerih lahko dostopate tukaj ali nadaljujete z branjem.

Pomembno je, da se prijava poškodbe pri delu opravi čim prej po nezgodi, hkrati pa vam svetujemo, da nas pokličete čim prej na 080 2772. Sama prijava poškodbe pri delu sicer ni kompliciran postopek, ampak če se prvič srečujete s prijavo, je najbolje, da nas pokličete še preden opravite prijavo.


Mnogi niti ne vedo, da jim v primeru poškodbe pri delu pripada denarna odškodnina, katero izplača zavarovalnica.  Da do izplačila odškodnine dejansko pride, je nujno pravilno izpeljati celoten postopek, saj sicer zavarovalnica lahko zavrne izplačilo in to zgolj zaradi postopkovne napake.

Če se vam je pripetila nezgoda na delovnem mestu, ste zaradi posledic nezgode velikokrat upravičeni do izplačila denarne odškodnine.

V primeru poškodbe nič ne odlašajte in nas čim prej pokličite na telefonsko številko 080 2772 ali na elektronski naslov odskodninska@gmail.com

Prijava poškodbe pri delu je osnova za odškodninski zahtevek, za katerega potrebujemo:

 • obrazec ER-8 (Prijava poškodbe pri delu), ki ga izpolni vaš delodajalec,
 • natančen opis nezgode KJE, KDAJ, KAKO in ZAKAJ se je zgodilo,
 • fotografije kraja nezgode, v kolikor le–te obstajajo in / ali izjave prič, ki so videle, kaj se je zgodilo,
 • vso dokumentacijo povezano s poškodbami in zdravljenjem (pomemben je prav vsak listič, ki vam ga katerikoli zdravnik ali kak drug organ v zvezi z vašo poškodbo izroči),
 • dokazila o morebitnem bolniškem staležu (potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela ali odločbo ZZZS),
 •  dokazila o drugih izgubah dohodka zaradi odsotnosti od dela (dnevnice, nagrade, računi …),
 • dokazila (račun in fotografija uničene stvari) o materialni škodi, ki je ob nesreči nastala (uničena očala, mobilni telefon, prenosni računalnik …),
 • dokazila o morebitni škodi na drugih življenjskih področjih, kot so področje študija, športa ali drugih interesnih dejavnosti (kot dokazilo priložite potrdilo ustanove, kjer ste dejavnost opravljali (npr. od fakultete, športnega kluba …)),
 • številko morebitne zavarovalne police in naziv zavarovalnice, pri kateri je zavarovalna polica za odgovornost vašega delodajalca sklenjena (najbolje je, če priložite kopijo zavarovalne police),
 •  kopija morebitnih vaših lastnih zavarovalnih polic za nezgodno zavarovanje,
 • policijski zapisnik oz. podatek o tem, katera policijska postaja je obravnavala nezgodo.

 

Ko je bila prijava poškodbe pri delu opravljena, za vas uredimo hitro, zanesljivo in primerno visoko odškodnino.

 

Pogosta vprašanja za odškodnine v primeru poškodbe na delovnem mestu

1. Kdaj sem upravičen do odškodnine v primeru poškodbe pri delu?

Kadar se poškodujete na delu ste do odškodnine upravičeni iz zavarovanja CO to je zavarovanje odgovornosti, ki ga ima sklenjeno veliko podjetij. V kolikor podjetje nima zavarovanja se črpa odškodnina direktno od podjetja, vendar se mora stranka s tem seveda upravičen do odškodnine na delovnem mestu?

2. Kdaj nisem upravičen do odškodnine na delovnem mestu?

V določenih primerih stranke sploh niso upravičene do odškodnine ali pa so upravičene le delno (vinjenost na delovnem mestu, malomarnost…), zato je dobro, da se prej posvetujemo in vidimo kakšne so možnosti. 

3. Na kaj moram biti posebej pozoren po poškodbi?

Posebej bodite pozorni kako vam delodajalec izpolni ER-8 obraze (obrazec prijave na delu). Velikokrat se namreč zgodi, da se delodajalec želi izogniti krivdi in na obrazec napiše napačna dejstva in s tem krivdo prevail na zaposlenega, ki ima nato lahko težave pri uveljavljanju strinjati. 

4. Kaj storiti če me je zavarovalnica zavrnila in ne želi izplačati odškodnine? 

V tem primeru lahko za vas pripravimo pritožbo, če tudi s to ne uspemo pa vam še vedno preostane, da tožite zavarovalnico in nato sodišče določi kdo ima prav.

Postopek je do izplačila odškodnine za vas povsem brezplačen!

Zelo pomembno je, kako postopate v primeru poškodbe pri delu in ali je bila opravljena prijava poškodbe pri delu. To lahko vpliva na višino odškodnine, zato nas v primeru poškodbe pri delu nemudoma kontaktirajte za brezplačno svetovanje.

Dosegljivi 24 ur na dan, vsak dan na brezplačni telefonski številki 080 2772

 

Za vas uredimo hitro, zanesljivo in pošteno izplačilo odškodnine.

Postopek je do izplačila odškodnine za vas povsem brezplačen!

Velikokrat ste zaradi posledic nezgode upravičeni do izplačila denarne odškodnine. Zato je pomembno kako postopate v primeru nezgode. To lahko vpliva na višino odškodnine, zato nas v takšnih primerih nemudoma kontaktirajte za brezplačno svetovanje. Za vas smo dosegljivi 24 ur na dan na brezplačno številko 080 2772 ali e-mail odskodninska@gmail.com.